27(FTM4A) Aladdin kỳ ảo


Tôi có sở thích lớn về trò bịt miệng/thở bắt nguồn từ cảnh trong Aladdin, khi anh ta bị bắt, trói, bịt miệng và gần như chết đuối dưới đại dương. Vì tôi chưa bao giờ thấy cảnh mình đang tìm kiếm, nên tôi muốn tái hiện lại cảnh đó “live action” (với người thật). Theo tôi, lý tưởng nhất là cần 3 người… 1 người đóng vai Aladdin, 1 người bịt miệng anh ta lúc đầu và 1 người trói tay anh ta. Những cảnh còn lại có thể được thực hiện với cùng dàn diễn viên.

Tôi SẼ RẤT SẴN SÀNG tự làm điều này, vì tôi biết đây là một sở thích rất đặc biệt… và tôi rất muốn vào vai Aladdin. Tôi chỉ không chắc mình có thể tự mình tái hiện lại cảnh đó mà không cần sự giúp đỡ trói và bịt miệng tôi. Bất kỳ đề xuất hoặc lời khuyên nào đều được hoan nghênh! 🙂