Của tôi nhận được một chiếc bánh kem từ Tatsumi (Akame ga k**l) (gear_art_)


Cô gái Akame ga k**l yêu thích của bạn là gì?