Phim khiêu dâm AI: khuôn mặt tuyệt đẹp, khỏa thân, ngồi trên mặt nô lệ, Cleopatra, đường cong