Ứng viên tiếp thị này hoàn toàn làm chúng tôi hài lòng với bài thuyết trình của cô ấy…