Vì vậy, không có bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào của cậu bé này (hoặc rất ít về trò chơi này theo những gì tôi nghe được từ SO của tôi) Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi nghĩ quy tắc là “Nếu nó tồn tại thì sẽ có nội dung khiêu dâm về nó” điều gì mang lại cho các nhà văn và nghệ sĩ? Chúng tôi đã trượt? (từ quan chức của Afk Arena)


Tôi không cố gắng nhận hoa hồng, chỉ gieo hạt giống để trò chơi này có chút tập trung, bởi vì tôi thấy thật tội lỗi khi chúng tôi chưa làm gì với trò chơi này. (Đây cũng là một trò đùa nên xin đừng nghiêm túc)