Yến bị bắt và bị trừng phạt vì tội ác của mình. (Pháp sư) (Sabu)


Yến bị bắt và bị trừng phạt vì tội ác của mình. (Pháp sư) (Sabu)