AI Porn: khỏa thân, dày, nhìn toàn thân, đúng về mặt giải phẫu, nhìn từ phía trước