Bạn sẽ thực hiện một số động tác kéo dãn với tôi chứ?