Beast ngửi thấy âm hộ ẩm ướt của cô ấy và chỉ lấy nó. Belle không bận tâm. (Ru-chany) (Disney)


Beast ngửi thấy âm hộ ẩm ướt của cô ấy và chỉ lấy nó. Belle không bận tâm. (Ru-chany) (Disney)