KURAIBITO có bao giờ có tập thứ hai không?


Câu chuyện cũng có vẻ hấp dẫn và câu chuyện bị dừng lại ngụ ý ít nhất một tập khác, có thể nhiều hơn. Nhưng sau khi tìm khắp nơi tôi vẫn không thấy tập nào khác…